Logo Byczyny

Spotkanie dot. wsparcia usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa 13.06.2012 r.

        Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich  w Kluczborku we współpracy z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza na bezpłatne spotkanie na temat poddziałania 1.4.1 RPO WO 2007-2013 wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa, które odbędzie się 13 czerwca w godzinach 12.00 – 14.00, w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w sali 213.

Więcej informacji:

http://www.powiatkluczborski.pl/LPI/lpi_index1.htm

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt:

Justyna Witek - konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich

tel. 77 418 52 18 w. 180

e-mail:

Marta Zamorowska - kierownik Biura Funduszy Pomocowych, Mienia Powiatu i Promocji Powiatu

tel.: 77 418 52 18 w. 169

e-mail: