Logo Byczyny

Światowy dzień bez tytoniu 31.05.2012 r.

31 maja Światowy dzień bez tytoniu

Marketing tytoniowy czuwa…

Obchodzony 31 maja Światowy Dzień bez Tytoniu jest częścią programu pn. „Europa wolna od dymu tytoniowego", który został przyjęty na konferencji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Madrycie w 1988 roku. Corocznie w tym dniu WHO zwraca uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków palenia papierosów, za każdym razem koncentrując się na innym, ważnym wycinku tego szerokiego problemu.

Mimo niewątpliwych ograniczeń i zakazów, na jakie ze strony rządów wielu krajów co i raz napotyka promocja wyrobów przemysłu tytoniowego, marketingowcy tej branży „nie zasypiają gruszek w popiele”…  Dla zwiększenia  popytu na  produkt (dodajmy, jedyny legalnie sprzedawany, który szkodzi, gdy jest używany zgodnie „z instrukcją”!) stosują coraz bardziej finezyjne zabiegi, mające spowodować chęć zakupu tudzież zapalenia papierosa.  Nic zatem dziwnego, że  tegoroczny „dzień bez tytoniu” służy zwróceniu uwagi właśnie  na „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”.

Adresatem tegorocznej majowej kampanii antytytoniowej (druga, czyli Światowy Dzień Rzucania Palenia, prowadzona jest corocznie w listopadzie) jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet i dziewcząt. To właśnie one bardzo skutecznie  kuszone są do nałogu, m.in. poprzez atrakcyjnie wyglądające opakowania  papierosów, modne ubrania oraz inne  akcesoria z logotypami ich producentów wyrobów tytoniowych… I niestety, o ile epidemiolodzy odnotowują spadek liczby palących mężczyzn, o tyle liczba palących kobiet, zwłaszcza młodych, rośnie…

            Nikt już dziś nie poddaje w wątpliwość  stwierdzenia, że palenie papierosów ogromnie zagraża zdrowiu, zarówno palaczy czynnych, jak i biernych. Dowody naukowe  są jednoznaczne: palenie papierosów jest bezpośrednią przyczyną śmierci, chorób oraz różnego typu niepełnosprawności. Stąd też nigdy za wiele starań dla ochrony ludzi przed narażeniem na dym tytoniowy w miejscach pracy, środkach komunikacji, obiektach publicznych. Należy też prowadzić permanentne działania, zwiększające świadomość społeczeństwa w kwestii  prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Młode, a zwłaszcza bardzo młode kobiety (dziewczyny) są szczególnie „łakomym kąskiem”, jeśli idzie o tytoniowy  target.  To właśnie w „cielęcym wieku” najchętniej chwyta  się za papierosa. Ciekawość smaku, chęć przypodobania się grupie rówieśniczej, zrobienie czegoś  na przekór „starym”… Ale  także, niestety, agresywna, pełna obietnic lepszej jakości życia, kampania koncernów tytoniowych… Oto główne przyczyny młodzieńczego mariażu z papierosem.

Każdego roku światowy przemysł tytoniowy wydaje dziesiątki miliardów dolarów na promowanie swoich śmiercionośnych – dosłownie! - wyrobów. Celem tych akcji jest znalezienie nowych, młodych, wiernych, najlepiej przez całe życie, użytkowników nikotyny. Ktoś przecież musi zająć miejsce tych,  którzy z powodu palenia papierosów umarli lub umierają…

Marketing tytoniowy jest w oczywisty sposób powiązany z rozpoczynaniem palenia przez młodych ludzi. W końcu  przecież „czym skorupka nasiąknie...” Równie ważną rolę w  impregnowaniu młodych ludzi nikotynizmem odgrywają: dostępność, niskie z pozoru ceny, społeczna akceptacja dla papierosów (aczkolwiek ostatnimi czasy – na szczęście – jest ona dla palaczy coraz mniejsza…).

Niedawno badacze amerykańscy odkryli, że zawarta w dymie papierosowym substancja chemiczna BPDE powoduje mutacje genu, znanego ze ścisłych związków z wieloma nowotworami. BPDE uszkadza gen K-RAS, co często prowadzi do niekontrolowanego rozrostu komórek. Ponad 30 proc.  nowotworów płuc, 90 proc. nowotworów trzustki i 50 proc.  nowotworów jelita grubego związanych jest z mutacjami genu K-RAS! Z kolei badacze brytyjscy na podstawie 50-letnich obserwacji obliczyli, że 1 wypalony papieros skraca życie aż o blisko 30 minut! Czyli więcej niż do tej pory sądzono (ok. 15 minut…

Warto, aby te słowa  wziął to sobie ku refleksji młody, coraz młodszy człowiek (i nie tylko młoda kobieta), coraz częściej wręcz dzieciak, niby zbuntowany przeciwko światu ludzi dorosłych i robiący wszystko, by się od dorosłego (zgreda, wapniaka…) różnić…  A jednak  w tym wypadku próbujący go naśladować… Dlaczego? Czyżby dlatego, że większość dorosłych palaczy chciałaby z nałogiem zerwać?...

Najważniejsze  założenia tegorocznej kampanii antynikotynowej są następujące:

·         Uwrażliwienie, szczególnie młodych kobiet, na działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. atrakcyjnie wyglądające paczki papierosów);

·         Promocja zdrowego stylu życia bez palenia tytoniu;

·         Promocja zysków płynących z niepalenia (umocnienie zdrowia własnego i swoich bliskich);

·         Motywowanie do odpowiednich wyborów związanych z własnym zdrowiem i zdrowiem bliskich osób;

·         Promocja alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej);

·         Kształtowanie postaw asertywnych ze zwróceniem uwagi na przestrzeganie prawa;

·         Podnoszenie świadomości na temat prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego oraz obowiązku przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych;

·         Podnoszenie świadomości na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia, w szczególności kobiet i ich potomstwa.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że tegoroczne  Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu przebiegać będą pod hasłem: „Działania marketingowe przemysłu tytoniowego”. Adresatem akcji jest ogół społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem młodych kobiet i dziewcząt, do których skierowane są działania marketingowe przemysłu tytoniowego (np. w postaci atrakcyjnie wyglądających paczek papierosów, ubrań i innych akcesoriów z logo firm tytoniowych).

Hasło ma zwrócić szczególną uwagę na szkodliwe efekty marketingu przemysłu tytoniowego oraz na potrzebę zakazania wszelkich reklam, promocji i sponsoringu dotyczącego palenia tytoniu, w świetle art. 8 ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

    Dowody naukowe w jednoznaczny sposób wykazują, że zagrożenia związane  z czynnym i biernym paleniem tytoniu są przyczyną śmierci, chorób i niepełnosprawności. Należy prowadzić działania zwiększające świadomość społeczeństwa odnośnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, szczególnie w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej.

     Załączone materiały informacyjno-edukacyjne ( ulotki) w formie elektronicznej dostępne są również w formie papierowej w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kluczborku, ul. Jagiellońska 8.

SCX-3200_20120530_13230801.jpeg
SCX-3200_20120530_13234707.jpeg
SCX-3200_20120530_13243804.jpeg