Logo Byczyny

Podsumowanie projektu pn. Multimedialna Kronika Opolszczyzny - 26.03.2014 r.

W środę, 26.03.2014 r. w Urzędzie Miejskim w Byczynie odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. „Multimedialna Kronika Opolszczyzny”, który był realizowany przez Fundację Ortus we współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego i Gminą Byczyna. Projekt udało się zrealizować dzięki dofinansowaniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Polegał on na przeprowadzaniu przez studentów historii i dziennikarstwa nagrań tzw. „historii mówionej”. Poprzez te nagrania pomysłodawcy i realizatorzy projektu mieli na celu zamiar dotarcia do osób z województwa opolskiego, które mają już swoje lata i wiedzą sporo o czasach dawnych, ale ich wspomnienia, odczucia, doświadczenia i przeżycia jeszcze np. z czasów wojny nie zostały nigdzie udokumentowane i nikt może się o nich nigdy nie dowiedzieć. Dlatego zachęcając osoby do wzięcia udziału w tym projekcie starano się poprosić ich o podzielenie się z innymi swoją wiedzą, która jest niezwykle cennym materiałem dla młodszych i przyszłych pokoleń.

W ramach Multimedialnej Kroniki Opolszczyzny – edycja 2013 udało się zrealizować łącznie 9 nagrań audio i 13 wideo. Do projektu wdrożono również 10 nagrań będących w zbiorach Fundacji (3 audio, 7 wideo). Wszystkie nagrania są dostępne  na stronie www.kronikaopolszczyzny.pl

W edycji 2013 wzięło udział 7 osób z gminy Byczyna, tj. Pani Danuta Sąsiadek, Pani Maria Pyrka, Pan Józef Pyrka, Pan Zdzisław Zbadyński, Pan Kwiryn Mączka, Pan Józef Partyka i Pan Stanisław Malatyński.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej kroniki i zapoznania się z ciekawymi wątkami historycznymi poruszonymi przez naszych mieszkańców i nie tylko!

Na środowe spotkanie w Urzędzie przyjechał Pan Robert Hellfeier - koordynator projektu i opowiedział szczegółowo o wszystkich działaniach podejmowanych przez Fundację Ortus oraz zaprezentował zrealizowane efekty dotychczasowej pracy nad kroniką.

Największym zainteresowaniem cieszył się temat: Digitalizacja historii mówionej w praktyce. Uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej w Polanowicach wraz z nauczycielkami – Panią Karoliną Kryściak i Beatą Chyłą byli ciekawi aspektów związanych z pozyskiwaniem i nagrywaniem relacji o tematyce historycznej, a także gromadzeniem archiwalnych zdjęć i dokumentów. Uczniowie biorą często udział w różnego rodzaju projektach i mieli już także okazję przeprowadzać podobne wywiady z mieszkańcami. Dlatego też zadawali dużo pytań i interesowali się tą tematyką, by móc wykorzystać później w swojej pracy i działaniach cenne wskazówki przekazane przez prezentującego.