Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 04.04.2014 r.

W dniu 04.04.2014 r. (piątek), o godz. 15 30 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Podjęcie decyzji w sprawie upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie do przeprowadzenia kontroli procesu inwestycyjnego w zakresie strony formalno-prawnej zlecenia przygotowania i prowadzenia inwestycji pn. Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Komunikaty.

7. Zakończenie sesji.

 

                                              Przewodniczący

                                             Rady Miejskiej

                                             w Byczynie

                                              Grzegorz Kapica