Logo Byczyny

Projekt innowacyjny pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego

W imieniu Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy Państwa o finalnym produkcie projektu innowacyjnego, którym jest aplikacja pn. Wirtualna Firma wraz z instrukcją obsługi (działająca dzięki platformie LMS), która daje możliwość samodzielnego zdobywania doświadczenia w zakładaniu i prowadzeniu firmy oraz rozwijania własnych zdolności interpersonalnych i kreatywności myślenia. Prosimy o zapoznanie się z szczegółowymi informacjami o zrealizowanym projekcie, załączonymi poniżej:

* PDFProjekt innowacyjny pn. Wirtualna firma dobrą praktyką kształcenia zawodowego.pdf (423,39KB)