Logo Byczyny

Informacja Prezesa KRUS dot. eliminowania zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych

Na prośbę Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kluczborku w ramach prowadzonych działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej i propagowania zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym prosimy wszystkich rolników o zapoznanie się z treścią załączonego poniżej listu Prezesa KRUS oraz o zachowanie szczególnej ostrożności przy pracy, w celu uniknięcia zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych:

* PDFList Prezesa KRUS do rolników.pdf (137,15KB)