Logo Byczyny

Utrudnienia w ruchu związane z remontami przejazdów kolejowych - następne zamknięcia poszczególnych odcinków dróg

W związku z dalszymi pracami dot. wymiany nawierzchni kolejowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POliŚ 7.1-79 - polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork - Ostrzeszów”, informujemy o kolejnym zamknięciu wskazanych poniżej przejazdów kolejowych:

* PDFZamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej polnej w km 13,438 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań w dn. 22.04.2014 r..pdf (266,33KB)

* PDFZamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi gminnej Sarnów – Chudoba w km 10,045 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań w dn. 25.04.2014 r..pdf (266,56KB)

* PDFZamknięcie przejazdu kolejowego w ciągu drogi powiatowej nr 1308 O w miejscowości Sarnów w km 11,393 linii kolejowej nr 272 Kluczbork – Poznań w dn. 26.04.2014 r..pdf (279,54KB)