Logo Byczyny

Spotkanie Prezydium PSORW w Byczynie 14.04.2014 r.

W poniedziałek 14.04.2014 r. gościliśmy w Byczynie członków  Prezydium Polskiej Sieci Odnowy i   Rozwoju Wsi. Członkowie Prezydium przyjechali na zaproszenie Burmistrza Byczyny, który chciał zaprezentować gminę Byczyna kandydującą do członkostwa w PSORW i udowodnić, uargumentować dlaczego nasza gmina powinna przynależeć do Sieci. Spotkanie poprowadziła Pani Anna Grygierek Burmistrz Miasta Strumień, która jest Przewodniczącą Prezydium PSORW . W spotkaniu wzięli udział również Pan Joachim Wojtala - Burmistrz Gogolina, Pan Marek Chmielewski - Wójt Gminy Dzierżoniów, Pan Marian Buras - Wójt Gminy Morawica oraz Pan Ryszard Wilczyński - Wojewoda Opolski.

Pierwsza część spotkania miała charakter roboczy. Członkowie Prezydium dyskutowali nad najważniejszymi kwestiami dotyczącymi działań podejmowanych przez Sieć  oraz kolejnych etapach przygotowania do wdrożenia projektu Sieci Najciekawszych Wsi.

Następnie miała miejsce prezentacja gminy Byczyna i jej najciekawszych obszarów działania, a więc turystyki, ekonomii społecznej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu oraz realizacji różnego rodzaju projektów, w tym również z programów Odnowy Wsi. Prezentacje poprowadzili: Pan Przemysław Mączka nt. Jak Byczyna stała się rycerską; Pani Wioletta Kardas nt. działalności Centrum Integracji Społecznej w Polanowicach; Pan Jakub Goliński nt. działalności Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz projektów realizowanych nie tylko przez gminę, ale różnego rodzaju gminne stowarzyszenia i organizacje pozarządowe; Pan Marcin Juszczyk nt. działalności spółdzielni socjalnych w gm. Byczyna oraz Pan Maciej Tomaszczyk nt. repatriacji w gm. Byczyna oraz realizowanego Projektu Polanowice. Następnie goście zwiedzili Polsko-Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa, gdzie o działaniach Spółdzielni  Socjalnej „Gród” i funkcjonowaniu obiektu opowiedział Pan Andrzej Kościuk.

Miejmy nadzieję, że przekonaliśmy do siebie członków Sieci i że inne gminy są zainteresowane pozyskiwaniem wiedzy i doświadczenia od nas, tak jak my mamy zamiar poprzez współpracę czerpać co najlepsze od innych. Jaka będzie decyzja Prezydium o przystąpieniu gminy Byczyna do PSORW? Czas pokaże.