Logo Byczyny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje o obszarowej ocenie jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku, w związku z prowadzonym monitoringiem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przesyła obszarową ocenę jakości wody produkowanej przez wodociągi zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie powiatu kluczborskiego oraz inne podmioty dostarczające wodę, za I kwartał 2014 r. Prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną poniżej:

* PDFObszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu kluczborskiego za I kwartał 2014 r.pdf (57,68KB)