Logo Byczyny

Wzory deklaracji na podatek 2006 rok

XLSDeklaracje na podatek za 2006 rok.xls (269,50KB)  

Uchwała Nr XXXII/282/05 z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Uchwała Nr XXXII/284/05 z dnia 28 listopada 2005 roku
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XI/107/03 z dnia 13 listopada 2003 roku
w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy
na terenie gminy Byczyna

Uchwała Nr XXIX/266/05 z dnia 25 sierpnia 2005 roku
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

Urząd Miejski w Byczynie informuje, że podatek należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
w Byczynie (pokój Nr 14 I piętro) lub na niżej wymienione konto
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Byczynie
83 8890 1040 0000 1818 2005 0003