Logo Byczyny

Informacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

Na prośbę Dyrekcji Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego zamieszczamy poniżej komuniakt i prosimy o zapoznanie się z jego treścią:

* PDFInformacja dotycząca ważności decyzji w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.pdf (205,44KB)