Logo Byczyny

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z wizytą w Byczynie 21.05.2014 r.

W środę, 21 maja 2014 r. nasze miasto odwiedził Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski. Wizycie ministra Zdrojewskiego towarzyszyli także senator Aleksander Świeykowski  i Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła. Przybyłych gości powitał Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner.

Spotkanie miało na celu poruszenie tak istotnej dla naszej gminy kwestii, jaką jest sprawa średniowiecznych murów obronnych. Burmistrz Byczyny przedstawił ministrowi plany na remont i przebudowę murów oraz koncepcję odtworzenia bram wjazdowych do miasta. Poruszony został także wątek ponownego złożenia przez gminę Byczyna wniosku o wpisanie miasta na listę pomników historii.

Następnie Burmistrz Byczyny zaprosił gości na spacer wzdłuż obwarowań miejskich, podczas którego zaprezentował stan naszych zabytków i omówił konieczne do zrealizowania działania przy murach i wieżach.

Na ratowanie średniowiecznych murów, jak do tej pory, gmina otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 400 tysięcy złotych.