Logo Byczyny

Światowy dzień bez tytoniu 2014

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku informuje, że Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2014 r. obchodzony jest pod hasłem: „Podnoszenie podatków od tytoniu”. Celem głównym Światowego Dnia Bez Tytoniu jest przyczynienie się do ochrony obecnych i przyszłych pokoleń, przed niszczącymi skutkami zdrowotnymi spowodowanymi paleniem tytoniu, ale też konsekwencjami społecznymi, środowiskowymi i ekonomicznymi używania tytoniu i narażenia na dym tytoniowy.                           

Cele szczegółowe kampanii to: zwiększenie przez rządy podatku na tytoń do poziomu, który zmniejsza konsumpcję tytoniu, zaangażowanie organizacji społecznych w zachęcanie rządów do zwiększenia podatku od tytoniu do poziomu, które zmniejsza jego spożycie.

Globalna epidemia palenia tytoniu zabija prawie 6 milionów ludzi rocznie, z czego ponad 600 000 to niepalący, którzy umierają z powodu tzw. biernego palenia. Jeśli nie będziemy działać, to przed 2030 rokiem epidemia ta zabije ponad 8 milionów ludzi. Ponad 80% zgonów, którym można zapobiec nastąpi wśród ludzi żyjących w krajach o niskich i średnich dochodach. W Światowym Dniu Bez Tytoniu 2014 WHO i partnerzy wzywają kraje do podniesienia podatków na tytoń. Badania pokazują, że podnoszenie podatku na wyroby tytoniowe jest szczególnie skuteczne w ograniczaniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynaniu palenia wśród młodych ludzi. Wzrost podatku, który zwiększy ceny wyrobów tytoniowych o 10% powoduje zmniejszenie konsumpcji tytoniu o około 4% w krajach o wysokich dochodach, a nawet o 8% w większości krajów o niskich i średnich dochodach.  

Zachęcam do  prowadzenia działań zwiększających świadomość społeczeństwa odnośnie prawa do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, szczególnie w miejscach pracy i miejscach użyteczności publicznej.

* PDFŚwiatowy Dzień bez Tytoniu 2014 - ulotki informacyjne.pdf (294,81KB)               

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kluczborku

mgr Małgorzata Zabierowska

 

Sprawę prowadzi: mgr Ewa Stala                                                

telefon: 77 447 2003