Logo Byczyny

Zapraszamy do składania wniosków o przyznanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego

Marszałek Województwa Opolskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród i stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie edukacji:

- Nagród Marszałka Województwa Opolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji

- Stypendiów Marszałka Województwa Opolskiego dla uczniów/słuchaczy/studentów

- Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego „Prymus Opolszczyzny” dla uczniów i studentów

Termin składania wniosków upływa 05.07.2014 r. Regulaminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego pod adresem www.opolskie.pl oraz w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy UMWO w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14 (tel. 77 54 16 536).