Logo Byczyny

LPI o Funduszach Europejskich w Kluczborku zaprasza na spotkania informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich w Kluczborku serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem, rozwijaniem działalności gospodarczej oraz udziałem w szkoleniach dofinansowanych z Unii Europejskiej pn.: Możliwości wsparcia osób planujących założyć oraz rozwijać działalność gospodarczą.  Promocja Sieci PIFE.

Na spotkaniu przedstawione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL;

- Pożyczki i poręczenia na rozwój działalności gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013;

- Źródła poszukiwania informacji o szkoleniach dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej;

- Działalność Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

- Instytucje Otoczenia Biznesu w województwie opolskim.

Spotkanie odbędzie się 10 i 17 lipca oraz 07 i 14 sierpnia 2014 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 (sala 213). 

Zgłoszenia na spotkanie proszę kierować do:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
siedziba: Starostwo Powiatowe w Kluczborku
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 77 418 52 18 w. 180, 183
fax. 77 418 65 20

www.rpo.opolskie.pl

Zapraszamy serdecznie!