Logo Byczyny

Wciąż przybywają nowe rodziny do Polanowic

Do siedmiu mieszkających już w pałacu w Polanowicach rodzin repatrianckich dołączyły kolejne dwie. W piątek, 04.07.2014 r. Burmistrz Byczyny, sekretarz gminy oraz sołtys  wsi Polanowice powitali tradycyjnie Panią Olgę Fuks (38 lat) wraz z synem Karlem Fuksem (17 lat) i Andrzejem Mozoljakiem (48 lat) z Kazachstanu, a w sobotnie popołudnie rodaków przybyłych z Gruzji tj.: Panią Allę Kurovską (55 lat) wraz z synem Bolesławem Skhirtladze (27 lat) oraz jego żoną Marią Goloshchapovą (24 lata). Wszystkie rodziny zostały również zaproszone przez Pana Burmistrza do udziału w uroczystościach i zabawach zorganizowanych w ramach obchodów Krajowego Zlotu Piłkarzy Weteranów (5-6 lipca 2014). Rodziny otrzymały także zakupione przez Burmistrza Byczyny specjalnie dla nich karnety-cegiełki uprawniające do wzięcia udziału w losowaniu nagród.