Logo Byczyny

Konsultacje społeczne projektu "Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022"

Zapraszamy mieszkańców powiatu kluczborskiego do wyrażenia swojej opinii i uwag nt. projektu "Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014-2022". Konsultacje dokumentu trwają od 01.07.2014 r. do 31.07.2014 r. Uwagi do projektu strategii można zgłaszać na formularzu zgłaszania uwag, za pomocą poczty elektronicznej. Szczegóły na: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/strategia_konsultacje.htm