Logo Byczyny

Apel do rolników!

Okręgowy Inspektor Pracy w Opolu zawiadamia, iż w województwie opolskim w 2011 roku na 482 zgłoszone wypadki przy pracy rolniczej ok. 250 osób doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu, a dwóch rolników zginęło.

Zbliża się kolejny okres wzmożonych prac w rolnictwie, którymi są prace żniwno-omłotowe. Towarzyszy im wiele różnorodnych zagrożeń wypadkowych związanych z:

- używaniem przez rolników wielu rodzajów narzędzi i maszyn,

- uciążliwościami wynikającymi  z uwarunkowań naturalnych, wydłużonym i nienormowanym czasem pracy,

- spiętrzeniem robót i pośpiechem w ich wykonaniu.

Co roku odnotowujemy tragiczne wypadki w tym okresie, nie tylko samych rolników, ale również członków ich rodzin i dzieci. W interesie nas wszystkich jest podejmowanie działań w zapobieganiu kalectwu, śmierci i rozpaczy. Dlatego w załączeniu poniżej przedstawiamy apel Głównego Inspektora Pracy skierowany do rolników:

PDFapel_rolnicy_2012.pdf (1,93MB)