Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 17.07.2014 r.

W dniu 17.07.2014 r. (czwartek), o godz. 10 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się LI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025

b ) zmian w budżecie gminy na 2014 rok

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Komunikaty.

7. Zakończenie sesji.

 

          Przewodniczący

          Rady Miejskiej

          w Byczynie

          Grzegorz Kapica