Logo Byczyny

Opolska Karta Rodziny i Seniora

OPOLSKA KARTA RODZINY I SENIORA

Informujemy, że wszyscy uprawnieni mieszkańcy gminy Byczyna mogą skorzystać ze zniżek w ramach Opolskiej Karty Rodziny i Seniora. Osobami uprawnionymi do otrzymania i użytkowania Karty są:

- rodzice (w tym rodzice samotnie wychowujący dzieci, rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, przedstawiciele ustawowi) z co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do 18 roku życia lub z dzieckiem niepełnosprawnym, które nie ukończyło 26 roku życia i posiada orzeczenie o niepełnosprawności,

- dzieci rodziców wymienionych wyżej, które nie ukończyły 18 roku życia,

- dzieci niepełnosprawne do 26 roku życia,

- seniorzy, którzy ukończyli 65 lat.

Karty wydawane są bezpłatnie i upoważniają do skorzystania  z ofert instytucji kulturalnych, w sklepach czy firmach usługowych.

Szczegółowy wykaz aktualnie obowiązujących zniżek znajduje się na stronie http://www.ssd.opolskie.pl/page/222,moje-ulgipartnerzy-okris.html

Wnioski można pobrać również ze strony http://www.ssd.opolskie.pl/page/223,wniosek-o-wydanie-karty.html

Regulamin wydawania i użytkowania OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA.pdf

Informacje o Opolskiej Karcie Rodziny i Seniora:

http://ssd.opolskie.pl/page/93,wszystkie-aktualnosci.html?id=85

Wnioski można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego.

Więcej informacji pod numerem telefonu 77 402 41 91 (OPS w Byczynie)

Zapraszamy do partnerskiej współpracy firmy z terenu naszej gminy.