Logo Byczyny

Nowe mechanizmy współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi

Szanowni Państwo,

Zapraszamy gminy i powiaty do uczestnictwa we wdrożeniu nowych mechanizmów współpracy finansowej z organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenie będzie odbywało się przy wsparciu doradców FRDL i MSAP. Wdrożenie instrumentów pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków z budżetu samorządu, poszerzenie zakresu kontraktowania zadań własnych samorządów i wzmocni współpracę gminy i powiatu z organizacjami pozarządowymi.

Wdrożenia dotyczą następujących instrumentów współpracy:

- regranting,

- pożyczki,

- poręczenia/gwarancje,

- inicjatywa lokalna,

- tryb małych zleceń,

- dotacja inwestycyjna,

- budżet partycypacyjny.

Finalnym efektem wdrożeń będzie przyjęcie odpowiednich regulacji (uchwała rady, zarządzenie wójta, itp.) które zapewniają możliwość stosowania danej formy współpracy finansowej, zaplanowanie w budżecie JST środków na wskazane formy współpracy finansowej, uwzględnienie w programie współpracy.

Samorządy, które wdrażać będą wybrane przez siebie instrumenty współpracy otrzymają pomoc doradczą w ich przygotowaniu i wdrożeniu, będą mogły także skorzystać z rekomendacji w zakresie stosowania tych instrumentów przygotowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Na podstawie przesłanych zgłoszeń wybranych zostanie 20 samorządów, które otrzymają wsparcie we wdrożeniach w postaci doradztwa świadczonego przez FRDL i MSAP.

We wdrożeniach mogą wziąć udział samorządy, które wezmą udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu: http://mechanizmywspolpracy.pl/index.php/component/ankieta/ a także te, które w szkoleniach nie wezmą udziału.

SPOSÓB ZGŁOSZENIA SIĘ DO WDROŻEŃ:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny stronie internetowej projektu http://mechanizmywspolpracy.pl/index.php/rekrutacja-na-wdrozenia
TERMINY ZGŁOSZEŃ DO WDROŻEŃ:

Pierwsza tura zgłoszeń do 30 lipca 2014. Druga tura zgłoszeń na wdrożenia jest zaplanowana na wrzesień 2014 r., po zakończeniu drugiej części szkoleń.

Planowany termin rozpoczęcia doradztwa w ramach wdrożeń: lipiec-wrzesień 2014

ZASADY REKRUTACJI – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji http://mechanizmywspolpracy.pl/download/Wdrozenie_regulamin.pdf

W razie pytań uprzejmie prosimy o kontakt:

FRDL: Alicja Polkowska, alicja.polkowska@frdl.org.pl, tel. 22 351 93 22

MSAP: Marek Oramus, marek.oramus@uek.krakow.pl, tel. 12 293 58 40