Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 01.08.2014 r.

W dniu 01.08.2014 r. (piątek), o godz. 8 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014-2025

b ) zmian w budżecie gminy na 2014 rok

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Komunikaty.

7. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Byczynie

Grzegorz Kapica