Logo Byczyny

Informacja o uzyskaniu dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja

dot. uzyskanego dofinansowania
z WFOŚiGW w Opolu
na usuwanie wyrobów zawierających azbest

            W ramach V naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Byczyna otrzymała na podstawie umowy Nr 71/2014/G-08/OZ-ZOA/D z dnia17 lipca 2014 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna – V nabór ”. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 56.206,50 zł netto. Planowana kwota dotacji wyniesie 85%  rzeczywistych kosztów netto, z czego:

  • 30%  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, oraz
  • 50 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W ramach realizowanego zadania zostaną usunięte z terenu Gminy Byczyna wyroby zawierające azbest w ilości ok. 104,09 Mg.