Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 07.08.2012 r.

             W dniu 07.08.2012 r. ( wtorek ) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z  XXIV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zasad gospodarowania i wynajmowania tymczasowych pomieszczeń,

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kluczborskiego,

c) zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2012-2025,

d) zmian w budżecie gminy na 2012 rok,

e) rozpatrzenia skargi Pani Ireny Kachny na Burmistrza Byczyny,

f) rozpatrzenie skargi Państwa Aleksandry i Krzysztofa Kostrzewa na Burmistrza Byczyny,

7. Stan obiektów dziedzictwa narodowego, działania podejmowane w celu poprawy stanu

technicznego (dachy na wieżach).

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty.

11. Zakończenie sesji.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie


Grzegorz Kapica