Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dniu 28.08.2014 r.

w dniu 28.08.2014r. ( czwartek ), o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się LIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

      1.  Otwarcie sesji.

      2.  Przyjęcie porządku obrad.

3.  Wybór Sekretarza obrad.

4.  Przyjęcie protokołów z L, LI, LII sesji.        

5.  Interpelacje i zapytania radnych.

      6. Podjęcie uchwał w sprawie:

          a) uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie ( druk nr 450 ),

          b) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez gminę Byczyna ( druk nr 451 ),

          c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata

              2014 2025 ( druk nr 452 ), 

          d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok ( druk nr  453 ),

          e) przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy ( druk nr 454),          

          f) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć

              nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach

              roku szkolnego ( druk nr 455 ),

          g) wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości

              gruntowej ( druk nr 456 ).

     7. Podsumowanie funkcjonowania tzw. ustawy śmieciowej.

     8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

     9. Wolne wnioski i zapytania.

   10. Komunikaty.

   11. Zakończenie sesji.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

 Rady Miejskiej  w Byczynie
        Grzegorz Kapica