Logo Byczyny

Regionalny Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nową edycję Regionalnego Konkursu Grantowego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

 
W konkursie o dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 roku i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 roku mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).


Celem projektów realizowanych w ramach Programu "Równać Szanse" jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej (w wieku 13 - 19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.


Termin składania wniosków mija 10 października 2012 roku.
Informacje o konkursie, zasady i kryteria oceny merytorycznej oraz link do elektronicznego formularza znajdują się na stronie
www.rownacszasne.pl

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Prosimy również o rozpowszechnienie informacji o konkursie wśród zaprzyjaźnionych organizacji i instytucji.

Proponujemy Państwu również udział w bezpłatnych, jednodniowych szkoleniach, które we wrześniu odbędą się w pięciu miastach w Polsce. Szkolenia dotyczą pisania wniosku, planowania i realizacji projektu w ramach Programu "Równać Szanse". Udział w szkoleniu może stanowić dobre przygotowanie do aplikowania w Regionalnym Konkursie Grantowym.

Więcej informacji i rejestracja na szkolenia na stronie
www.rownacszanse.pl

Z poważaniem
Artur Łęga
Koordynator Programu "Równać Szanse"