Logo Byczyny

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Wojsławicach

     Byczyna, dn. 09.09.2014 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Byczyna z siedzibą Rynek 1, 46-220 Byczyna zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

REMONT DACHU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJSŁAWICACH

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych dachu świetlicy wiejskiej w Wojsławicach w zakres których wchodzi m.in.: Wymiana łat i k-łat, membrany, położenie blacho-dachówki z opierzeniami i wymianą systemu rynnowego, poprawa komina  (zał. nr 3 do niniejszego zapytania)

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych:  do 17 października 2014 r.

W załączeniu:

Zał. 1. Druk oferty – do wypełnienia.

Zał. 2. Projekt umowy dla wykonania robót.

Zał. 3. Przedmiar robót dla prac.

 

Oczekujemy na przesłanie na adres e-mail:   lub dostarczenie osobiście wypełnionego druku oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie w terminie do 17 września  2014 r.  Decyduje data dostarczenia wypełnionego formularza oferty.

Załączniki:

- DOCzal_1 Oferta.doc (25,50KB)

- DOCzal_2 Wzór umowy.doc (24,00KB)

- PDFZał_3 Przedmiar.pdf (196,06KB)