Logo Byczyny

Akcja promocyjno-informacyjna pn. Opolski Puchatek

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „IDEA”  z Nysy serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w akcji promocyjno-informacyjnej realizowanej na zlecenie Zarządu Województwa Opolskiego  pn. „Opolski Puchatek”. Akcja skierowana jest do dzieci przedszkolnych i młodzieży szkół podstawowych uczęszczających do placówek oświatowych  województwa opolskiego. W ramach akcji przeprowadzony zostanie konkurs plastyczny na funduszową maskotkę promującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 oraz Program Operacyjny Kapitał Ludzki.  Rozstrzygnięcie konkursu  oraz wręczenie nagród odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego dnia 19.10.2012 r. w trakcie uroczystego wernisażu. W 20 placówkach oświatowych, które jako pierwsze złożą deklarację uczestnictwa zostaną przeprowadzone multimedialne zajęcia europejskie, podczas których rozdane zostaną bezpłatne materiały promocyjne. W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Panem Piotrem Chomynem, tel. 695  521 140, e-mail: lub Panem Piotrem Bobakiem, tel.  604 904 910, e-mail:  

Serdecznie zapraszamy!