Logo Byczyny

Nagroda Starosty Kluczborskiego Plaster miodu - zgłoszenia kandydatów do 30.11.2013 r.

Do 30 listopada można zgłaszać kandydatów do Nagrody Starosty Kluczborskiego "Plaster miodu". Jest to statuetka przyznawana za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego w kategoriach:
1. biznes;
2. turystyka;
3. kultura;
4. sport;
5. nauka;
6. promocja powiatu;
7. za całokształt działalności na rzecz rozwoju i promocji powiatu kluczborskiego.

Nagroda może być przyznana na wniosek: organów administracji samorządowej powiatu kluczborskiego; instytucji z terenu powiatu kluczborskiego; organizacji pozarządowych; osób fizycznych; przedsiębiorstw lub z inicjatywy własnej Starosty.

Laureatami nagrody mogą zostać osoby fizyczne, osoby prawne, instytucje, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, podmioty nie posiadające osobowości prawnej, obywatele i instytucje innych państw.

Wnioski można przesyłać lub składać do Starostwa Powiatowego w Kluczborku
(adres: ul. Katowicka 1, 46–200 Kluczbork) do dnia 30 listopada 2013 r.

Nagrody dla laureatów zostaną wręczone na uroczystej gali, która odbędzie się 1 marca 2014 roku.

 

Wniosek i więcej informacji pod adresem:

http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/nagrody_starosty.htm