Logo Byczyny

Remont dachu na świetlicy wiejskiej w Wojsławicach

     Byczyna, dn. 29.09.2014 r.

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Gmina Byczyna z siedzibą Rynek 1, 46-220 Byczyna zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.

REMONT DACHU NA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WOJSŁAWICACH

Zadanie obejmuje wykonanie prac remontowych dachu świetlicy wiejskiej w Wojsławicach  w zakres których wchodzi m.in.: Wymiana łat i k-łat, membrany, położenie blacho-dachówki z opierzeniami i wymianą systemu rynnowego, poprawa komina  (zał. nr 3 do niniejszego pisma).

Kryterium oceny ofert: najniższa cena.

Planowany termin zakończenia prac budowlanych:  do 14 listopada 2014 r.

W załączeniu przesyłamy:

Zał. 1. Druk oferty – do wypełnienia.

Zał. 2. Projekt umowy dla wykonania robót.

Zał. 3. Przedmiar robót dla prac.

Oczekujemy na przesłanie na adres email:   lub dostarczenie osobiście wypełnionego druku oferty do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Byczynie w terminie do 3 października  2014 r.  Decyduje data dostarczenia wypełnionego formularza oferty.

- DOCzal_1 Oferta.doc (25,50KB)

- DOCzal_2 Wzór umowy.doc (24,00KB)

- PDFZał_3 Przedmiar.pdf (196,39KB)