Logo Byczyny

Ogłoszenie o V rokowaniach na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej w Roszkowicach lokal mieszkalny 35.3