Logo Byczyny

Konkurs "Na Najdorodniejszą Gęś Świętomarcińską"

W ramach realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie publikujemy regulamin konkursu "Na Najdorodniejszą Gęś Świętomarcińską"

Organizator:

  • Publiczne Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie

Instytucje wspierające projekt::

  • Stowarzyszenie Rozwoju wsi „Jasiek” w Jaśkowicach

Uczestnicy konkursu:

  • dzieci szczególnie z Byczyny, Jaśkowic i Gołkowic,
  • młodzież z publicznego gimnazjum w Byczynie,
  • dorośli szczególnie z Byczyny, Jaśkowic i Gołkowic.

Wytyczne regulaminowe:

1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani w w/w kategoriach wiekowych (patrz : Uczestnicy konkursu!), a szczególnie gimnazjaliści realizujący projekt edukacyjny w roku szkolnym 2014/2015: „Co ma Gęś wspólnego ze Świętym Marcinem?”
2. Tematem konkursu są Gęsi wykonane dowolną techniką, z użyciem wszelkich materiałów.
3. Każdy uczestnik konkursu może wystawić do konkursu od 1-3 prac konkursowych.
4. Praca może być przestrzenna – figurka lub płaska – obraz i może ukazywać dowolną liczbę Gęsi .
5. Nie ma ograniczeń wielkościowych prac!
6. Każda praca musi zawierać na dołączonej karteczce (do pracy) dane autora: kategorię wiekową ( I, II lub III patrz wyżej pod hasłem Uczestnicy konkursu!), imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania dla kategorii wiekowej III, nazwę szkoły i klasę dla kategorii wiekowej I i II.
7. Prace przyjmują koordynatorki: Jolanta Zimoch (w Jaśkowicach) i Małgorzata Patyk – Kwapis (w Publicznym Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Byczynie) w terminie do 30.10.2014 r. (czwartek)
8. Laureaci i osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „JASIEK”.
9. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom , gdyż będą wyeksponowane w formie  wystawy podczas podsumowania projektu edukacyjnego, które planowane jest w Jaśkowicach (po 11 listopada), a po podsumowaniu wystawa przeniesiona zostanie na kilka miesięcy do Miejskiej Biblioteki w Byczynie (Ratusz).

Organizatorzy:

  • Jolanta Zimoch
  • Małgorzata Patyk - Kwapis


W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.