Logo Byczyny

Fotorelacja z dożnek gminnych w Polanowicach 02.09.2012 r.

        W niedzielę 02.09.2012 r. w Polanowicach odbyło się gminne święto plonów. Uroczystościom dożynkowym towarzyszyły liczne występy artystyczne i dobra zabawa. Rozstrzygnięto konkursy dożynkowe oraz ogłoszone zostały wyniki konkursu "Piękna wieś 2012". 

        Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji- Urszula Bilińska
 2. Członek – Władysław Buła
 3. Członek - Iwona Sarnowska
 4. Członek – Gabriela Wróbel

dokonała oceny w konkursach dożynkowych:

 1. Konkurs Wieńca Dożynkowego w kat. „Wieniec Tradycyjny”
 2. Konkurs Wieńca Dożynkowego w kat. „Wieniec Współczesny”
 3. Konkurs „Najładniejszy pojazd Korowodu Dożynkowego”

Do konkursów dożynkowych zgłosiły się następujące wsie:

W  kategorii „Wieniec Tradycyjny”

 1. Roszkowice
 2. Wojsławice
 3. Miechowa
 4. Paruszowice
 5. Janówka
 6. Biskupice
 7. Jaśkowice
 8. Polanowice
 9. Samorząd Mieszkańców Byczyny
 10. Kostów
 11. Jakubowice

W kategorii „Wieniec Współczesny”

 1. Proślice

W kategorii „Najładniejszy pojazd Korowodu Dożynkowego”

 1. Jakubowice
 2. Kostów
 3. Pszczonki
 4. Polanowice
 5. Proślice
 6. Jaśkowice
 7. Janówka
 8. Wojsławice
 9. Miechowa

Wyniki konkursów:

1.Wieniec Dożynkowy w kat. „Wieniec Tradycyjny”

Miejsce:

I    -  Samorząd Mieszkańców Byczyny

II   - Wieś Janówka

III  - Wieś Paruszowice

2. Konkurs Wieńca Dożynkowego w kat. „Wieniec Współczesny”

Miejsce:

I    – Wieś Proślice

3. Konkurs Najładniejszy pojazd Korowodu Dożynkowego”

Miejsce:

I     -  Wieś Jaśkowice

II    -  Wieś Kostów

III   -  Wieś Wojsławice

        

         W dniu 28.08.2012 roku Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Przewodniczący Komisji- Urszula Bilińska
 2. Członek – Władysław Buła
 3. Członek - Iwona Sarnowska
 4. Członek – Gabriela Wróbel

dokonała oceny konkursowej w konkursie pn. „Piękna Wieś 2012”.

 

Wyniki konkursu

Kategoria I – Indywidualne budynki mieszkalne, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe

Miejsca:

I    -  Urszula Strzała, 46-220 Byczyna ul. Długa 14

II   -  Elżbieta Surzyn, 46-220 Byczyna, Wojsławice 18

III  - Zofia Hebiś, 46-220 Byczyna, ul. Słoneczna 2 - 8

Kategoria II – Zagrody wiejskie

Miejsca:

I    –  Irena Sudek, 46-220 Byczyna, Paruszowice 3

II   –  Stanisław Gierczyk, 46-220 Byczyna, Sarnów 19

III  –  Krystyna Nita, 46-220 Byczyna, Polanowice 15

Kategoria III – Sołectwo

Miejsca:

I     -  Wieś Janówka

II    -  Wieś Polanowice

III   -  Wieś Biskupice

Fotorelacja:

P9020015.jpeg P9020034.jpeg DOZYNKI POLANKI (01).jpeg DOZYNKI POLANKI (02).jpeg DOZYNKI POLANKI (03).jpeg DOZYNKI POLANKI (04).jpeg DOZYNKI POLANKI (05).jpeg DOZYNKI POLANKI (06).jpeg DOZYNKI POLANKI (07).jpeg DOZYNKI POLANKI (08).jpeg DOZYNKI POLANKI (09).jpeg DOZYNKI POLANKI (10).jpeg DOZYNKI POLANKI (11).jpeg DOZYNKI POLANKI (12).jpeg DOZYNKI POLANKI (13).jpeg DOZYNKI POLANKI (14).jpeg DOZYNKI POLANKI (15).jpeg DOZYNKI POLANKI (16).jpeg DOZYNKI POLANKI (17).jpeg DOZYNKI POLANKI (18).jpeg DOZYNKI POLANKI (19).jpeg DOZYNKI POLANKI (20).jpeg DOZYNKI POLANKI (21).jpeg DOZYNKI POLANKI (22).jpeg DOZYNKI POLANKI (23).jpeg DOZYNKI POLANKI (24).jpeg DOZYNKI POLANKI (25).jpeg DOZYNKI POLANKI (26).jpeg DOZYNKI POLANKI (27).jpeg DOZYNKI POLANKI (28).jpeg DOZYNKI POLANKI (29).jpeg DOZYNKI POLANKI (30).jpeg DOZYNKI POLANKI (31).jpeg DOZYNKI POLANKI (32).jpeg DOZYNKI POLANKI (33).jpeg DOZYNKI POLANKI (35).jpeg DOZYNKI POLANKI (34).jpeg DOZYNKI POLANKI (36).jpeg DOZYNKI POLANKI (37).jpeg DOZYNKI POLANKI (38).jpeg DOZYNKI POLANKI (39).jpeg DOZYNKI POLANKI (40).jpeg DOZYNKI POLANKI (41).jpeg DOZYNKI POLANKI (42).jpeg DOZYNKI POLANKI (43a).jpeg DOZYNKI POLANKI (43b).jpeg DOZYNKI POLANKI (44a).jpeg DOZYNKI POLANKI (44b).jpeg DOZYNKI POLANKI (45).jpeg DOZYNKI POLANKI (46).jpeg DOZYNKI POLANKI (47).jpeg DOZYNKI POLANKI (48).jpeg DOZYNKI POLANKI (48a).jpeg DOZYNKI POLANKI (48b).jpeg DOZYNKI POLANKI (49).jpeg  DOZYNKI POLANKI (50a).jpeg DOZYNKI POLANKI (50b).jpeg DOZYNKI POLANKI (51).jpeg DOZYNKI POLANKI (52).jpeg DOZYNKI POLANKI (53).jpeg DOZYNKI POLANKI (54).jpeg DOZYNKI POLANKI (60).jpeg DOZYNKI POLANKI (61).jpeg DOZYNKI POLANKI (62).jpeg DOZYNKI POLANKI (63).jpeg DOZYNKI POLANKI (64).jpeg DOZYNKI POLANKI (65).jpeg DOZYNKI POLANKI (66).jpeg DOZYNKI POLANKI (67a).jpeg DOZYNKI POLANKI (68).jpeg DOZYNKI POLANKI (69).jpeg DOZYNKI POLANKI (70).jpeg DOZYNKI POLANKI (71).jpeg DOZYNKI POLANKI (72).jpeg DOZYNKI POLANKI (73).jpeg DOZYNKI POLANKI (74).jpeg DOZYNKI POLANKI (75).jpeg DOZYNKI POLANKI (76).jpeg DOZYNKI POLANKI (77).jpeg DOZYNKI POLANKI (78).jpeg DOZYNKI POLANKI (79).jpeg DOZYNKI POLANKI (80).jpeg P9020041.jpeg P9020042.jpeg P9020043.jpeg P9020044.jpeg P9020045.jpeg P9020046.jpeg P9020047.jpeg P9020048.jpeg P9020049.jpeg P9020050.jpeg P9020069.jpeg P9020070.jpeg P9020077.jpeg P9020078.jpeg P9020080.jpeg P9020083.jpeg P9020086.jpeg P9020094.jpeg P9020097.jpeg P9020103.jpeg P9020105.jpeg P9020108.jpeg