Logo Byczyny

Wykonanie tablicy informacyjnej (1szt.) oraz tablic pamiątkowych (9 szt.) dla projektu - Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach

logo inkubator przedsiebiorczości.png

Byczyna, dnia 16 października 2014r.

Bk.XII.042.1.1.2014

zdj.png

W ramach projektu pn. „Byczyński Inkubator Przedsiębiorczości w Polanowicach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013  Gmina Byczyna planuje wykonanie tablicy informacyjnej (1szt.) oraz tablic pamiątkowych (9 szt.)

W związku z powyższym Gmina Byczyna zaprasza do składania ofert cenowych – szczegółowy zakres zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy.

Termin wykonania zadania do 10.11.2014r.

Oczekujemy na złożenie oferty w terminie do 30.10.2014r.

Załączniki:
1/ Formularz ofertowy,

2/ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,

3/ Wzory tablic,

4/ Wzór umowy.

Załączniki do pobrania:

- PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTY.pdf (70,98KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 2 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (101,82KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 3 - WZORY TABLIC.pdf (133,18KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY.pdf (116,90KB)