Logo Byczyny

Wzory deklaracji na podatek 2007 rok

XLSDeklaracje na podatek za 2007 rok.xls (269,50KB)  

Uchwała Nr III/4/06 z dnia 11 grudnia 2006 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od nieruchomości

Urząd Miejski w Byczynie informuje, że podatek należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego
w Byczynie (pokój Nr 14 I piętro) lub na niżej wymienione konto
Bank Spółdzielczy w Namysłowie Oddział w Byczynie
83 8890 1040 0000 1818 2005 0003