Logo Byczyny

Zadania zgłoszone przez mieszkańców na spotkaniu Samorządu Mieszkańców Byczyny w dn. 15.10.2014 r. w sprawie budżetu obywatelskiego

Byczyna, 23.10.2014 r.

 

ZADANIA ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW
NA SPOTKANIU SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BYCZYNY
W DN. 15.10.2014 r. W SPRAWIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 1. Doposażenie placu zabaw w Byczynie.
 2. Budowa miejsc parkingowych przy pomniku żołnierzy radzieckich.
 3. Budowa placu zabaw pomiędzy ul. Kościelną a Okrężną.
 4. Budowa wybiegu dla psów (park, plac dla psów).
 5. Budowa miasteczka nauki ruchu w Publicznym Przedszkolu w Byczynie.
 6. Doposażenie siłowni na basenie.
 7. Kawiarnia obywatelska - dom (świetlica) dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych.
 8. Postawienie kabiny TOI - TOI przy kaplicy.
 9. Odnowienie miejsca przy obelisku upamiętniającym bitwę pod Byczyną.
 10. Remont amfiteatru.
 11. Dofinansowanie działalności byczyńskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (obchody Dnia kobiet, dofinansowanie wycieczki, organizacja spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
 12. Utworzenie siedziby ZHR w Byczynie (propozycja siedziby: 1. Dworzec PKP, 2. Magazyn
  ul. Wałowa).
 13. Organizacja akcji profilaktycznych badań dla mieszkańców Byczyny (promocja badań profilaktycznych, organizacja szczepień przeciwko HPV).
 14. Remont ławek na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Byczynie.
 15. Remont placu przy boisku piłkarskim na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego
  w Byczynie na boisko treningowe.
 16. Postawienie słupa ogłoszeniowego przy supermarkecie POLO w Byczynie.
 17. Montaż kierunkowskazów do atrakcji turystycznych w Byczynie.
 18. Opracowanie i budowa w Byczynie ścieżki dydaktycznej związana z bitwą pod Byczyną.
 19. Dofinansowanie zakupu samochodu dowożącego posiłki dla dzieci dla PSP Byczyna.
 20. Remont elewacji kamienicy przy ul. Kościelnej 1 w Byczynie.
 21. Budowa muszli koncertowej przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Starym Parku
  w Byczynie.

Po szczegółowej analizie zgłoszonych przez mieszkańców propozycji, zadania, uzasadnienie i szacunkowe koszty planowane do przyjęcia w budżecie gminy przedstawia tabela poniżej:

L.p.

Nazwa zadania

Uzasadnienie

Szacunkowy koszt
do przyjęcia
w budżecie gminy

1.

2.

3.

4.

1.

Doposażenie placu zabaw
w Byczynie

Doposażenie placu zabaw w parku jest ograniczone poprzez biegnącą tam linię energetyczną. Proponuje się wykonanie remontu zniszczonego ogrodzenia, odnowienie (pomalowanie) elementów placu oraz zakup elementów nie posiadających fundamentów np. domków zabawowych itp.

10.000

2.

Budowa miejsc parkingowych przy pomniku żołnierzy radzieckich

Proponowane prace przy zmniejszeniu powierzchni związanej z pomnikiem oraz budowy parkingu i zagospodarowania placu przy pomniku szacuje się na 60.000

60.000

3.

Budowa plac zabaw pomiędzy
ul. Kościelną a Okrężną

Budowa placu zabaw np. ogrodzenie, dwa sprężynowce, zjeżdżalnia, 2 ławki, piaskownica.

20.000

4.

Budowa wybiegu dla psów

Budowa wybiegu dla psów na górce przy małym stawie w Byczynie – ogrodzenie terenu i kosze na odchody. Ok. 100 m ogrodzenia + 4 kosze.

10.000

5.

Budowa miasteczka nauki ruchu
w Publicznym Przedszkolu w Byczynie

Budowa miasteczka szacowana jest na koszt około 15.000 zł.

15.000

6.

Doposażenie siłowni na basenie

Proponuje się zakup urządzeń na siłownię w Byczynie. Proponuje się kwotę 10.000 zł.

10.000

7.

Kawiarnia obywatelska - dom (świetlica) dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych

Proponuje się utworzenie „kawiarni obywatelskiej” na „starej plebani” przy kościele katolickim. W porozumieniu z Parafią katolicką należy przystosować pomieszczenia budynku do takiej funkcji. W pierwszej kolejności należałoby wykonać dokumentację techniczną dla takiej propozycji.

20.000

8.

Postawienie kabiny TOI - TOI przy kaplicy

Po przeniesieniu targowiska z parkingu na Rynek TOI-TOI parkingu zostanie przeniesiony na cmentarz przy kaplicy.

Koszty wynajmu kabiny i serwisu
ok. 360 zł miesięcznie brutto

5.000

9.

Odnowienie miejsca przy obelisku upamiętniającym bitwę pod Byczyną

Przy wykorzystaniu materiałów z rozbiórki nawierzchni w rynku proponuje się wykonać remont nawierzchni przy obelisku i wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem przestrzeni
(np. uporządkowanie zieleni).
Propozycja 5.000 zł.

5.000

10.

- Remont amfiteatru

- Remont ławek na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Byczynie

- Remont placu przy boisku piłkarskim
na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Byczynie na boisko treningowe

Zgłaszane propozycje wpisują się idealnie w jedno zadanie remontu stadionu miejskiego w Byczynie
wraz z amfiteatrem. Szacunkowy koszt
to ok. 1.000.000 zł. Aby wycenić dokładnie i wykonać zadanie (nawet w etapach) należy opracować dokumentację techniczną dla zadania. Proponowany koszt wykonania dokumentacji szacuje się na 40.000 zł.

40.000

11.

Dofinansowanie działalności byczyńskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (obchody Dnia kobiet, dofinansowanie wycieczki, organizacja spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Dofinansowanie dnia kobiet 1.000zł

Dofinansowanie wycieczki 3.000 zł (wynajęcie autokaru)

Organizacja spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1.000 zł

5.000

12.

Utworzenie siedziby ZHR w Byczynie (propozycja siedziby: 1. Dworzec PKP, 2. Magazyn ul. Wałowa).

Opracowanie dokumentacji technicznej remontu Magazynu przy ul. Wałowej. Szacunkowy koszt remontu ok. 500.000 zł.

Planuje się wykonanie dokumentacji technicznej dla oszacowania kosztów zadania. Koszt dokumentacji ok. 20.000 zł.

20.000

13.

Organizacja akcji profilaktycznych badań dla mieszkańców Byczyny (organizacja szczepień przeciwko HPV, promocja badań profilaktycznych).

1.000 zł planuje się na promocję (plakaty ulotki) bezpłatnych dla mieszkańców akcji

profilaktycznych badań (mammografia, badanie słuchu, wzroku, pobór krwi);

9.000 zł na szczepienia przeciwko HPV.

10.000

14.

Postawienie słupa ogłoszeniowego
przy supermarkecie POLO w Byczynie

Zakup i montaż słupa ogłoszeniowego szacowano na 5.000 zł.

5.000

15.

Montaż kierunkowskazów do atrakcji turystycznych w Byczynie

Proponuje się zakup i montaż kierunkowskazów na istniejących słupach z nazwami ulic w Centrum miasta 25 kierunkowskazów po 200 zł.

5.000

16.

Opracowanie i budowa w Byczynie ścieżki dydaktycznej związana z bitwą pod Byczyną

Opracowanie ścieżki i zakup 5 tablic związanych bitwą pod Byczyną.

Szacunkowy koszt: 5 * 1000 zł.

5.000

17.

Dofinansowanie zakupu samochodu dowożącego posiłki dla dzieci dla PSP Byczyna

Proponowane dofinansowanie w kwocie 5.000 zł.

5.000

18.

Remont elewacji kamienicy
przy ul. Kościelnej 1 w Byczynie

Szacunkowe koszty zakupu materiałów dla renowacji elewacji to 20.000zł. Planuje się wypożyczenie rusztowania z CISPOL Polanowice oraz wykonanie prac przez pracowników interwencyjnych.

20.000

19.

Budowa muszli koncertowej przy kompleksie sportowo rekreacyjnym
w Starym Parku w Byczynie

W związku z realizacją tego zadania należy wykonać dokumentację techniczną dla realizacji projektu.

Jej koszt szacuje się na 10.000.

10.000

W dniu 30.10.2014 r. o godz. 19:00 planowane jest spotkanie Samorządu Mieszkańców Byczyny, na którym mieszkańcy będą mogli głosować za przedstawionymi powyżej zadaniami.

ogłoszenie.png