Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 10.11.2014 r.

W dniu 10.11.2014 r. (poniedziałek), o godz. 12 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się LVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołu z LV sesji.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014- 2025

b) zmian w budżecie gminy na 2014 rok

7. Podsumowanie VI kadencji – prezentacja multimedialna.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Komunikaty

11. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 w Byczynie

Grzegorz Kapica