Logo Byczyny

Piszą o nas w kraju...

   Biuletyn Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przygotowany przez Zespół Projektu systemowego ROPS "Efektywnie, Fachowo, Skutecznie na Warmii i Mazurach" przy współudziale instytucji działających w obszarze ekonomii społecznej prezentuje kilka dobrych przykładów działań podmiotów funkcjonujących w obszarze ekonomii społecznej. Jest w nim mowa także o gminie Byczyna - więcej można przeczytać w załączniku poniżej. Zapraszamy do lektury.

PDFRozwój ekonomii społecznej szansą dla samorządów lokalnych.pdf (1,12MB)