Logo Byczyny

Dostawa sprzętu elektronicznego do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach – Polanowice, 46 – 220 Byczyna

logo inkubator przedsiebiorczości.png

Byczyna, dnia 04.11.2014r.

 

Bk.XII.042.1.3.2014

zdj.png

Gmina Byczyna zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu elektronicznego do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach  – Polanowice, 46 – 220 Byczyna”.

Zakres zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy.

Termin wykonania zadania do 29 grudnia 2014 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do 19 listopada 2014 r.

Załączniki :

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
  2. Formularz ofertowy,
  3. Oświadczenie, że Wykonawca uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty 
    i wykonania  zamówienia oraz że zapoznał się z projektem umowy i go akceptuje bez uwag,
  4. Wzór umowy.

Załączniki do pobrania:

- PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ELE..pdf (164,66KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 2 - FORMULARZ OFERTY ELE..pdf (179,28KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 3 - OŚWIADCZENIE ELE..pdf (66,67KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY ELE..pdf (105,71KB)