Logo Byczyny

Kompleksowa dostawa oraz montaż wagi samochodowej na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach

logo inkubator przedsiebiorczości.png

Byczyna, dnia 04.11.2014 r.

 

Bk.XII.042.1.4.2014

zdj.png

 

Gmina Byczyna zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa oraz montaż wagi samochodowej na potrzeby Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach”.

Zakres zadania określa Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia oraz wzór umowy.

Termin wykonania zadania do 29 grudnia 2014 r.

Ofertę należy złożyć w terminie do 19 listopada 2014 r.

Załączniki :

  1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia,
  2. Formularz ofertowy,
  3. Wykaz wykonanych przez Wykonawcę dostaw,
  4. Wzór umowy,
  5. Szkice i zdjęcia do postępowania.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

- PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (110,75KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ OFERTY.pdf (77,33KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 3 WYKAZ WYKONANYCH PRZEZ WYKOAWCE DOSTAW.pdf (74,03KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 4 -WZÓR UMOWY.pdf (96,46KB)

- PDFZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA ZDĘCIOWA.pdf (217,64KB)