Logo Byczyny

Zadania wybrane przez mieszkańców Byczyny do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 r.

Byczyna, dnia 31.10.2014 r.

ZADANIA WYBRANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW NA SPOTKANIU SAMORZĄDU MIESZKAŃCÓW BYCZYNY W DNIU  30.10.2014 r.,
KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2015 r.

W dniu 30 października 2014 r. odbyło się spotkanie Samorządu Mieszkańców Byczyny, na którym w drodze głosowania (71 osób) wybrano sześć zadań do realizacji w 2015 r. w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę 90 000,00 zł.

L.p.

Nazwa zadania

Uzasadnienie

Szacunkowy koszt do przyjęcia
w budżecie gminy (zł)

1

2

3

4

 

 

1

- Remont amfiteatru

- Remont ławek na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Byczynie

- Remont placu przy boisku piłkarskim
na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Górskiego w Byczynie na boisko treningowe

Zgłaszane propozycje wpisują się idealnie w jedno zadanie remontu stadionu miejskiego     w Byczynie
wraz z amfiteatrem. Szacunkowy koszt
to ok. 1.000.000 zł. Aby wycenić dokładnie i wykonać zadanie (nawet w etapach) należy opracować dokumentację techniczną dla zadania. Proponowany koszt wykonania dokumentacji szacuje się na 40.000 zł.

40.000

2

Doposażenie siłowni na basenie

Proponuje się zakup urządzeń na siłownię w Byczynie. Proponuje się kwotę 10.000 zł.

10.000

 

 

 

3

Doposażenie placu zabaw
w Byczynie

Doposażenie placu zabaw w parku jest ograniczone poprzez biegnącą tam linię energetyczną. Proponuje się wykonanie remontu zniszczonego ogrodzenia, odnowienie (pomalowanie) elementów placu oraz zakup elementów nie posiadających fundamentów np. domków zabawowych itp.

10.000

4

Dofinansowanie zakupu samochodu dowożącego posiłki dla dzieci dla PSP Byczyna

Proponowane dofinansowanie w kwocie 5.000 zł.

5.000

 

 

 

5

Kawiarnia obywatelska - dom (świetlica) dla ludzi starszych i osób niepełnosprawnych

Proponuje się utworzenie „kawiarni obywatelskiej” na „starej plebani” przy kościele katolickim. W porozumieniu z Parafią katolicką należy przystosować pomieszczenia budynku do takiej funkcji. W pierwszej kolejności należałoby wykonać dokumentację techniczną dla takiej propozycji.

20.000

6

Dofinansowanie działalności byczyńskiego koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (obchody Dnia kobiet, dofinansowanie wycieczki, organizacja spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

Dofinansowanie dnia kobiet 1.000zł

Dofinansowanie wycieczki 3.000 zł (wynajęcie autokaru)

Organizacja spotkań Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1.000 zł

5.000

 

RAZEM

 

90 000,00