Logo Byczyny

Wyjaśnienia do treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia dot. dostawy mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do BIP w Polanowicach