Logo Byczyny

Uwaga ważne! ZGK w Byczynie informuje o zachlorowaniu wody!

Szanowni Państwo,

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Byczynie informuje, że w związku z otrzymaniem informacji z wyników badań próbek wody stacji SUW Kostów oraz ze stwierdzeniem skażenia mikrobiologicznego podjął działania zapobiegawcze polegające na zachlorowaniu wody w studni w Kostowie oraz w zbiorniku na stacji SUW. Woda przeznaczona do spożycia dla mieszkańców miejscowości: Kostów, Ciecierzyn, Miechowa i Janówka będzie okresowo chlorowana. Płukanie sieci planuje się przeprowadzić w piątek, 14 listopada 2014 r.

Więcej informacji: http://zgkbyczyna.idsl.pl/