Logo Byczyny

Spotkanie informacyjne w Kluczborku w dn. 17.11.2014 r. dot. naboru do Poddziałania 1.1.2. RPO WO 2007-2013