Logo Byczyny

Informacja końcowa dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu na usuwanie wyrobów zawierających azbest

Informacja końcowa

dot. uzyskanego dofinansowania z WFOŚiGW w Opolu
na usuwanie wyrobów zawierających azbest

            W ramach V naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Byczyna otrzymała na podstawie umowy Nr 71/2014/G-08/OZ – ZO / D  z dnia 17 lipca 2014r., oraz aneksu z dnia 13 listopada Nr 01/159/2014 dotację na realizację zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna – V nabór ”.

            Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł  67.750,56 zł brutto / 62.732,00 zł netto Planowana kwota dotacji wyniesie 85%  rzeczywistych kosztów kwalifikowanych netto, z czego:

  •  50%  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie i wynosi : 31.366,00 zł
  • 35 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i wynosi: 21.956,20 zł

W ramach zadania osunięto z terenu Gminy Byczyna wyroby zawierające azbest w ilości  124,71  Mg.