Logo Byczyny

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Byczynie kadencji 2014-2018

W dniu dzisiejszym, tj. 28.11.2014 r. miała miejsce pierwsza sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji. Obrady otworzył radny senior Władysław Buła. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Wojciech Całka wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o zdobyciu przez nich mandatu radnego. Byczyńscy rajcowie złożyli uroczyste ślubowanie i będą reprezentować mieszkańców przez najbliższą kadencję 2014-2018 w składzie:

1.     Bartłomiej Adler

2.     Marcin Altman

3.     Grzegorz Bednarek

4.     Władysław Buła

5.     Krzysztof Chojak

6.     Jadwiga Gierczyk

7.     Damian Gocejna

8.     Karol Grzyb

9.     Jacek Kulisiński

10. Jerzy Pluta

11. Michał Półtorak

12. Janusz Pustkowski

13. Adam Radom

14. Iwona Sobania

15. Leszek Śnieżek

Państwo radni wybrali komisję skrutacyjną, w skład której wchodzili: radny Marcin Altman – przewodniczący komisji, radny Damian Gocejna – członek komisji i radny Janusz Pustkowski – członek komisji. Komisja skrutacyjna czuwała nad sprawnym przebiegiem tajnego głosowania na przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady. Przewodniczącym Rady Miejskiej w Byczynie został jednogłośnie Adam Radom, a jego zastępcami, również jednogłośnie: Krzysztof Chojak i Jerzy Pluta.

Następnie Pan Wojciech Całka pogratulował Robertowi Świerczkowi objęcia stanowiska gospodarza gminy i wręczył mu zaświadczenie o jego wyborze na Burmistrza Byczyny. Nowy włodarz złożył uroczyste ślubowanie, podziękował wszystkim za zaufanie i wyraził nadzieję na owocną i dobrą współpracę w najbliższym czasie. Zastępcą Burmistrza Byczyny została Katarzyna Zawadzka.