Logo Byczyny

Mówię słowo – rzecz prawdziwą

Mówię słowo – rzecz prawdziwą

Wnioskodawca: Byczyńskie Stowarzyszenie Oświatowe „Tarcza”. Poddziałanie 9.1.2

Projekt dotyczył zorganizowania dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w PSP w Kostowie. W ramach działań przewidziano: zatrudnienie pedagoga i psychologa szkolnego, zorganizowano zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i języka polskiego, zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, matematyki, zajęcia informatyczno-dziennikarskie, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne oraz zajęcia matematyczne prowadzone metodą Montessori. Ponadto w ramach projektu zorganizowano dwa dwudniowe wyjazdy edukacyjne do Krakowa oraz Gniezna