Logo Byczyny

Dokumenty do pobrania - wzory

Uwaga Organizacje Pozarządowe!

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów na realizację zadań publicznych w ramach ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie!

Od 1 marca 2019 r. obowiązują nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy z realizacji zadania publicznego, wprowadzone Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, które są dostępne poniżej: 

PDFRozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dot. realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z ich wykonania z dn. 24.10.2018 r..pdf (32,62KB)

DOCXOferta realizacji zadania publicznego.docx (63,61KB)

DOCXUMOWA_O_REALIZACJE_ZADANIA_PUBLICZNEGO.docx (75,68KB)

DOCSPRAWOZDANIE_Z_WYKONANIA_ZADANIA_PUBLICZNEGO.doc (113,00KB)

DOCXUPROSZCZONA-OFERTA-REALIZACJI-ZADANIA-PUBLICZNEGO-załącznik-nr-1.docx (36,64KB)

DOCXUPROSZCZONE_SPRAWOZDANIE_Z_REALIZACJI_ZADANIA_PUBLICZNEGO.docx (44,35KB)

- PDFInstrukcja wypełniania oferty na realizację zadań publicznych wg nowych wzorów z 2019 r..pdf (492,27KB)