Logo Byczyny

Wzory dokumentów do pobrania

Uwaga Organizacje Pozarządowe!

 

Zmiana wzorów ofert, umów i sprawozdań w otwartych konkursach ofert

Nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, zostało opublikowane 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300) i weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 3 września 2016 r.

Od 3 września 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert, umów i sprawozdań, dostępne poniżej.

UWAGA:  w przypadku konkursów ogłoszonych przed 3 września 2016 r. obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie z 2010 r.

Nowe, obowiązujące wzory dokumentów do pobrania:

- PDFRozporządzenie w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.pdf

- DOCOFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc

- DOCSPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA.doc

- DOCPrzewidywana kalkulacja kosztów.doc

- DOCHarmonogram realizacji zadania.doc

- DOCHarmonogram realizacji zadania - Aktualizacja.doc

- DOCPrzewidywana kalkulacja kosztów - Aktualizacja.doc


Stare wzory dokumentów obowiązujące do 3 września 2016 r.

- DOCZaktualizowany harmonogram i kalkulacja kosztów na realizację zadania publicznego.doc

- DOCWzór oferty zadania publicznego.doc

- PDFInstrukcja do wypełniania oferty na realizację zadania publicznego.pdf

- DOCWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego.doc

- PDFInstrukcja do sprawozdania z wykonania zadania publicznego.pdf