Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie 05.12.2014

W dniu 05.12.2014 r. (piątek) o godz. 14 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Przyjęcie protokołów z LVI i I sesji.        

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) powołania składów osobowych stałych komisji Rady,

b) dopłat do ceny odprowadzanych ścieków,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2014 – 2025,

d) zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Komunikaty.

10. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

Adam Radom